Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

OC dla przedstawicieli innych zawodów medycznych

W obszarze medycyny funkcjonuje wiele ważnych zawodów bez których kompleksowa ochrona zdrowia pacjentów nie mogłaby mieć miejsca. Należą do nich między innymi: ratownictwo medyczne, rehabilitacja, farmacja, diagnostyka laboratoryjna i in.

 

Dla tych zawodów przygotowaliśmy szeroką ofertę ubezpieczeń ryzyk zawodowych. Od ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej poczynając, przez ubezpieczenie ryzyka zakażenia wirusami HIV/WZW, na świadczeniu dziennym dla zatrudnionych na kontrakcie kończąc.

 

Chętnie przygotujemy dla Państwa specjalną indywidualną ofertę ubezpieczenia, dostosowaną do rodzaju wykonywanych przez Państwa świadczeń oraz formy zatrudnienia.

 

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Świadczeniodawcy Niebędącego Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą, Udzielającego Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.  U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.).

Zakres i warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 293, Poz. 1728) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Kiedy należy się ubezpieczyć?

 

Obowiązek ubezpieczenia OC świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień, w którym świadczeniodawca obowiązany jest na podstawie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej.