Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie grupowe dla osób indywidualnych to innowacyjne rozwiązanie dla osób które za niewielką składkę chcą przystąpić do programu grupowego poza zakładem pracy.

 

Klasyczne ubezpieczenie na życie

 

Klasyczne ubezpieczenie na całe życie ma wyłącznie ochronny charakter. Nie licz więc na pieniądze z polisy, kiedy z niego zrezygnujesz i zaprzestaniesz opłacać składki. Jednak jest doskonałym zabezpieczeniem finansowym dla Twoich bliskich – w razie Twojej śmierci ubezpieczyciel wypłaci osobie (osobom), wskazanej przez Ciebie w polisie odszkodowanie w wysokości określonej w umowie sumy ubezpieczenia.

 

Przedmiotem umowy między Tobą a towarzystwem ubezpieczeniowym jest Twoje życie. Polisa osłania ryzyko śmierci ubezpieczonego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia. Podstawowy zakres ubezpieczenia – śmierć – możesz zazwyczaj rozszerzyć (towarzystwa dają taką możliwość) o opcje dodatkowe np.: całkowite i trwałe lub częściowe inwalidztwo ubezpieczonego, chorobę śmiertelną ubezpieczonego, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku, na wypadek niezdolności do pracy ubezpieczonego (towarzystwo zobowiązuje się do opłaty składek) czy tzw. poważnego zachorowania, dodatkowe ubezpieczenie powypadkowe zasiłku szpitalnego.

 

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym

 

Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym Ubezpieczenie na życie z funduszem inwestycyjnym (nazywane zgodnie z ustawą “ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym”) jest jednym z najpopularniejszych ubezpieczeń na całym świecie. Jest przeznaczone dla osób, które chcą w jednym produkcie połączyć ochronę życia i inwestowanie środków w fundusze kapitałowe.

 

Ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym najczęściej składa się z dwóch części:

– ochronnej – zapewniającej wypłatę świadczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej, a po wykupieniu dodatkowych klauzul, także w razie odniesienia uszczerbku na zdrowiu;

– inwestycyjnej – zapewniającej gromadzenie i pomnażanie kapitału w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

Podstawowa korzyść to zapewnienie bezpieczeństwa finansowego Tobie i Twoim bliskim. Choroba czy śmierć mogą być powodem gwałtownego obniżenia poziomu życia rodziny. Świadczenie z ubezpieczenia pomoże wypełnić lukę finansową w domowym lub rodzinnym budżecie.

 

Ubezpieczenia dla małych i mikro przedsiębiorstw

 

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE MIKRO PRZEDSIĘBIORCA

 

Odbiorcy ubezpieczenia

 • Właściciele przedsiębiorstwa
 • Pracownicy

Warunki umowy

 • Wiek ubezpieczonego – min. 18 lat
 • Brak górnego limitu wieku (odpowiedzialność do 65 r.ż. obejmuje pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, ciężkie zachorowania)
 • Min. grupa – 3 osoby
 • Umowa zawierana na okres 1 roku, automatycznie przedłużana, jeśli żadna ze stron na 30 dni przed rocznicą polisy nie złoży pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu
 • Brak szacowania ryzyka
 • Jednakowa składka dla wszystkich ubezpieczonych:
  • SU 10 000 zł – 27 zł
  • SU 15 000 zł – 37 zł
  • SU 20 000 zł – 47 zł
 • Jednakowy zakres ochrony dla wszystkich ubezpieczonych

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE PRZEDSIĘBIORCA & RODZINA

 

Odbiorcy ubezpieczenia

 • Właściciele przedsiębiorstwa
 • Jego najbliżsi: małżonek/partner, dzieci

Warunki umowy

 • Wiek ubezpieczonego – 18 lat (przedsiębiorca, współmałżonek/partner), ukończony pierwszy rok życia (dzieci)
 • Brak górnego limitu wieku (odpowiedzialność do 65 r.ż. tylko : pobyt w szpitalu, operacje chirurgiczne, ciężkie zachorowania)
 • Min. grupa – 2 osoby
 • Umowa zawierana na okres 1 roku, automatycznie przedłużana, jeśli żadna ze stron na 30 dni przed rocznicą polisy nie złoży pisemnego oświadczenia o jej rozwiązaniu
 • Brak szacowania ryzyka
 • Jednakowa składka dla wszystkich ubezpieczonych
  • SU 10 000 zł – 30 zł
  • SU 15 000 zł – 40 zł
  • SU 20 000 zł – 48 zł
 • Jednakowy zakres ochrony dla wszystkich ubezpieczonych