Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

OC podmiotów leczniczych

Obowiązkowe ubezpieczenie OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej Dz. U. Nr 112, poz. 654).

 

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.

 

Zakres i warunki ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz. U. Nr 293, Poz. 1729) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

 

Kiedy należy się ubezpieczyć?

 

Obowiązek ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.