Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

Centrum Ubezpieczeń Jadwiga Smycz, Leżajsk, plac Mariacki 4

← powrót

Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenie Firmowe – dedykowane jest głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Po przeanalizowaniu potrzeb i możliwości firmy można dostosować najbardziej optymalny wariant ubezpieczenia. Pełne dostosowanie zakresu ubezpieczenia do indywidualnych zapotrzebowań poprzez kształtowanie wariantów ubezpieczenia daje poczucie bezpieczeństwa i zapewni spokój w prowadzeniu własnej firmy.

 

Przedmiot ubezpieczenia mogą stanowić: mienie ruchome, np.: maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, mienie osób trzecich, wartości pieniężne, mienie pracownicze, budynki, budowle lub nakłady inwestycyjne, transportowane mienie, szyby i inne przedmioty szklane, sprzęt elektroniczny, w tym laptopy i inne urządzenia przenośne, stałe koszty działalności – ryzyko to obejmuje zwrot kosztów działalności poniesionych w czasie przerw lub zakłóceń w działalności przedsiębiorstwa spowodowanych pożarem, uderzeniem pioruna, wybuchem lub upadkiem statku powietrznego, odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia, a także: OC pracodawcy, OC za produkt, OC najemcy, OC za mienie powierzone, OC za pojazdy nie podlegające rejestracji, OC za “zalanie”, OC za szkody przy załadunku i rozładunku, następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników, assistance.

 

Zakres takiego ubezpieczenia może być rozszerzony w zależności od oferty ubezpieczycieli, np:

 

– kradzież z włamaniem i rabunek,
– ryzyko powodzi,
– rozmrożenie towarów,
– następstwa nieszczęśliwych wypadków pracodawcy i pracowników,
– assistance